Program stypendialny "KLASA" Fundacji BGŻ BNP Paribas

"Klasa" to autorski program stypendialny zapewniający absolwentom gimnazjów naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich - Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.

Co oferuje program ?

  1. 4-letnie stypendium: 3 lata wsparcia w trakcie nauki (w tym opłata za Internat, wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, wyjścia kulturalne, wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe, stała opieka wychowawcza, wsparcie wybitnych talentów, inne ważne potrzeby uczniów) oraz stypendium pomostowe na I roku studiów
  2. dostęp do nagród stypendialnych oraz przygotowanie do prestiżowych stypendiów zagranicznych
  3. wieloletnie wsparcie oraz ofertę rozwoju zawodowego
  4. program  zaangażowania społecznego stypendystów „Możesz na mnie Polegać” - wsparcie licealistów w ich działaniach wolontariackich oraz realizacji własnych projektów prospołecznych.

Szczegółowe informacje dla kandydatów